top of page

הצהרת נגישות

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך: 7.2.2024
 

ד״ר גיל ברזילי, מטפל ברפואה סינית ויפנית - דיקור תזונה וצמחי מרפא, פועל רבות על מנת להנגיש את הקליניקה ואת אתר האינטרנט שלו לאנשים עם מוגבלות על מנת לקדם שוויון זכויות ושקיפות כלפי אנשים עם מוגבלות.

מהות אתר אינטרנט נגיש
אתר אינטרנט נגיש, הינו אתר המאפשר לאדם עם מוגבלות, לגלוש באותה רמת יעילות והנאה כגולשים אחרים, תוך שימוש ביכולות המערכת עליה הוא פועל ובאמצעות טכנולוגיות מסייעות לנגישות.
 

ביצוע התאמות הנגישות באתר האינטרנט
התאמות הנגישות באתר בוצעו בהתאם לסימן ג': שירותי האינטרנט בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג 2013, לתקן הישראלי ת"י 5568 המבוסס על הנחיות WCAG 2.0, האתר הונגש לרמהA\AA\AAA] ] ובכפוף לשינויים והתאמות שבוצעו במסמך התקן הישראלי.
האתר תומך בשימוש בטכנולוגיות מסייעות כגון תוכנות הקראת מסך, בגלישה בעזרת מקלדת על ידי שימוש במקשי ה-Tab וה-Shift+Tab למעבר בין קישורים, מקשי החיצים, מקש ה-Enter לבחירה, מקש ה-Esc ליציאה מתפריטים וחלונות, לחיצה על H או על מספר למעבר בין כותרות.
האתר נבדק [כל 6 חודשים] כדי להבטיח את תחזוקת נגישות האתר.

הסדרי נגישות בקליניקה
הטיפולים ניתנים ב"רפואות" - הקליניקה נמצאת באיזור בו מקומות חניה רבים וקרובים לבניין. בבניין עצמו קיימת מעלית המגיעה עד לקליניקה ומדרגות בצמוד.

במידה ומצאתם בקליניקה בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים לעזרה,

אתם מוזמנים לפנות דרך רכז הנגישות של הקליניקה:

ד״ר גיל ברזילי

טלפון: 054-656-7959

דוא״ל: ggbazza@gmail.com

דרכי פניה לבקשות, תקלות נגישות והצעות לשיפור:
במידה ומצאתם באתר האינטרנט בעיה בנושא הנגישות או שהנכם זקוקים לעזרה,

אתם מוזמנים לפנות דרך רכזת הנגישות של אתר האינטרנט:
יעל רוזן
טל: 054-7964633
דוא״ל: yael@duotone.studio

bottom of page